Dag van de toorn
17 november 2015
Waar komt het kind vandaan?
24 november 2015

Vraag het de zuster, deel 18:

Deze keer komt de vraag van een achtjarige jongen en zijn zusje. De twee zijn van Joods geloof en ze willen weten:

Wie is Jezus in het christendom, en waarom denken christenen dat hij zo groot is, of waarom aanbidden zij hem als hij niet God is?

Dus eerst en vooral: wij aanbidden Jezus omdat wij geloven dat hij God is. Meer precies, we geloven dat hij de Zoon van God is. Nu hoor ik u vragen: "Ja, wat is het: God of Zoon van God?" Maar Jezus zei: "Ik en de Vader zijn één." Later is er ook nog de "Heilige Geest", die de Vader zond om ons te helpen toen Jezus weg was. Hij is ook goddelijk.
Geloven wij christenen nu in drie goden? - Nee! Deze drie zijn verschillende uitdrukkingen van de ene God. Je kunt het vergelijken met een driehoekige lamp: elke kant ziet er anders uit, maar het is altijd dezelfde lamp. Wij christenen geloven dus in één God die ons drie kanten van zichzelf heeft laten zien: de Vader/Schepper, de Zoon Jezus en de Heilige Geest.
Om terug te komen op de vraag: wij vinden Jezus zo groot omdat hij ons die ene heel bijzondere kant van God heeft laten zien. Je kunt God ook van andere kanten zien, de Joden bijvoorbeeld zien kanten van God die wij niet echt kennen. Dit laat alleen maar zien hoe groot God is en hoe moeilijk het voor de mens is om Hem te begrijpen.
Jezus heeft ons verteld en laten zien dat God liefdevol en barmhartig is, dat Hij zich heel klein maakt zodat wij mensen Hem kunnen ontmoeten. Daarom vieren wij Kerstmis: Jezus - dat is God! - wordt geboren als kind in een stal. God, de Koning der koningen, de Heer der heren, die zo groot is dat hij niet eens bij zijn naam genoemd mag worden, maakt zich zo klein: hij wordt een mens en uitgerekend een arm en vervolgd kind. Dat is het kerstwonder.
Vervolgens zei en deed Jezus veel om het uit te leggen. Hij genas mensen van ziekten en vertelde hen dat God van ons houdt en ons niet wil straffen. Daarbij bekritiseerde hij de Joodse geleerden en ging vaak met hen in discussie - dat vonden ze helemaal niet grappig. Hij was echter niet tegen het Joodse geloof, maar alleen tegen de hypocrisie van de geleerden. Hij wilde niet dat het naleven van de wet belangrijker werd dan de mens - en dat de schriftgeleerden eerst alle regels die zij van het volk eisen zouden naleven. Jezus was zelf een Jood en gaf les in de synagogen. Daar zei hij dat hij de verwachte Messias was, d.w.z. het is niet helemaal duidelijk of hij dat echt gezegd heeft. Maar in ieder geval dachten de mensen dat hij dat was. Daarom juichten sommigen hem toe en dachten anderen dat hij een oplichter was die gevaarlijk werd. Toen hebben ze hem ook gedood wegens godslastering. Zijn manier van spreken over God was heel bijzonder, voor sommigen een bevrijding, voor anderen bedreigend.
Wij geloven dat de dood hem niet kon verslaan, Jezus was sterker. Drie dagen na z'n dood stond hij weer op uit z'n graf, wat we vieren met Pasen. En daarna konden ook zijn vrienden begrijpen dat hij moest sterven: door zijn dood en verrijzenis heeft hij ons bevrijd van alles wat ons van God scheidt. (Daarom noemen we hem Verlosser.) Als Jezus nog sterker is dan de dood, dan kan niets tussen ons en God komen.
Daarom vinden wij Jezus zo geweldig, omdat hij ons heeft laten zien dat God heel dicht bij ons wil zijn.

Er kunnen geen opmerkingen worden gemaakt.

%d Bloggers vinden het leuk: