Dag 14: Wat wil je nog meer?
21 maart 2019
Dag 16: Twee broers
23 maart 2019

Zo wil ik kunnen preken, met zulke krachtige beelden als Jezus deed! In het evangelie van vandaag (Mt 21,33-46) vertelt hij de gelijkenis van de slechte wijngaardeniers. Ze hebben de wijngaard gehuurd, maar wanneer de eigenaar de huur wil innen, slaan of vermoorden ze zijn boodschappers. Als hij uiteindelijk zijn zoon stuurt, zeggen ze: "Laten we hem doodslaan en de erfenis zal van ons zijn." Klinkt dat logisch?

Het is een gelijkenis van het volk Israël dat de liefde van God afwijst. Het koninkrijk van God is er, maar de Joodse schriftgeleerden erkennen het niet. Ze vervolgen de profeten en zelfs Jezus zullen ze doden. Het koninkrijk zal dus aan anderen worden gegeven: aan gewone mensen, zelfs aan zondaars, zelfs aan hen die geen Joden zijn.

Soms denk ik dat we meer moeten nadenken over de explosieve kracht die Jezus' woorden toen hadden. Als we hem serieus nemen, kunnen ze die vandaag nog krijgen.

Plaats een reactie

%d Bloggers vinden het leuk: