alaaf!
Alaaf! Echt nu?
24 februari 2022
Oorlog Oekraïne
Oekraïne oorlog - Wij willen wereldvrede!
23 maart 2022
Sr Henri-Dominique Berthier

Stichtster van de Zusters Dominicanessen van Bethanië

Gedenkdag ter ere van Henri-Dominique Berthier

Het aftellen op de website van de Zusters Dominicanessen van Bethanië is precies vandaag afgelopen: op de gedenkdag van Moeder Henri-Dominique Berthier. Een toeval? Zeker niet! Maar waarom is deze dag zo belangrijk voor de nonnen dat men er al zo lang naar uitkijkt?

Moeder Henri-Dominique Berthier

Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig: Moeder Henri-Dominique Berthier stichtte de Zusters Dominicanessen van Bethanië samen met Pater Jean-Joseph Lataste. Ze was een heel bijzondere vrouw. Zij werd geboren als Anne-Victorine Berthier op 17 juli 1822 in Frankrijk.

Haar geloof in God werd ook gesterkt door haar zeer godsdienstige moeder en door haar bezoek aan het internaat van de Zusters van de Heilige Geest. Enkele jaren na de dood van haar moeder vroeg zij haar vader eindelijk toestemming om in te treden in de karmelietenorde. Haar vader weigerde deze orde en raadde haar in plaats daarvan aan in te treden in de Congregatie van de Zusters van de Onsterfelijkheid. In 1843 begon zij eindelijk haar postulaat in deze religieuze gemeenschap. Op 6 oktober 1843 vierde zij haar investituur en kreeg de naam Zuster Bernhardine.

Gedurende haar tijd in deze orde richtte zij een weeshuis op, een crèche, een gesticht, een arbeidsbureau en stichtte een vereniging van overste-dochters. Toen al zette zij zich in om de sociaal zwakkeren te helpen.

Stichting van de Zusters Dominicanessen van Bethanië 

In 1865 vernam zij eindelijk van de plannen van de Dominicaanse priester Jean-Joseph Lataste. Hij wilde een religieuze gemeenschap stichten voor vrouwen die in het verleden misdaden hadden begaan. Terugkeer in de maatschappij of zelfs toetreding tot een religieuze orde was bijna onmogelijk voor voorheen veroordeelde vrouwen.

Deze gemeenschap zou "Bethany" moeten heten. Want Bethanië is de plaats in de Bijbel waar de twee ongelijke zusters Maria en Martha samenleven. In de tijd van pater Lataste identificeerde de theologie deze Maria met de "in de stad bekende zondares" die in het evangelie verschijnt en de voeten van Jezus zalft. In Bethanië moesten de vrouwen dus als zusters samenleven, ongeacht of zij een onberispelijke reputatie hadden of hun goede naam hadden verloren.

Zuster Bernhardine wilde Vader Lataste helpen in zijn onderneming. Dus na 23 jaar verliet zij de Orde van het Offer van Maria en reisde naar Bethanië om zich bij hem te voegen. Ze was geschokt toen ze hoorde dat de Orde nog niet bestond, maar dat zij hem moest oprichten! Vader Lataste gaf haar drie dagen om erover na te denken en vroeg God om de juiste weg. Toen stemde zij ermee in medeoprichtster van de nieuwe communiteit te worden en nam de naam Zuster Henri-Dominique aan.

Op 22 november 1866 werd Zuster Henri-Dominique Berthier priorin van de Zusters Dominicanessen van Bethanië. Samen met pater Lataste, legde zij de basis. Maar hij was vaak weg en stierf reeds in 1869. Daarna bouwde zij Bethanië alleen op en leidde het lot van de gemeenschap tot haar dood. Moeder Henri-Dominique overleed op 27 februari 1907.

Plaats een reactie

%d Bloggers vinden het leuk: