Geldzorgen vanwege coffee-to-go?
Geldzorgen
2 september 2022
We hebben heiligen nodig
We hebben heiligen nodig
1 november 2022

Hoe zijn de Zusters Dominicanessen van Bethanië eigenlijk gesticht en wat heeft Vader Lataste ermee te maken? Ik heb mezelf altijd deze vraag gesteld. Nu ken ik het verhaal en deel het ter gelegenheid van zijn verjaardag:

Vader Lataste - Hoe het allemaal begon...

Vader Lataste werd als jonge priester naar de vrouwengevangenis in Cadillac gestuurd. Hij had daar toen weinig zin in, omdat hij zich niet kon voorstellen dat vrouwen ook maar enig geloof konden hebben in een gevangenis. Maar al na de eerste preken veranderde zijn mening over deze vrouwen.

Hij was geschokt door hun lot. Velen van hen waren als dienstmeisjes verkracht door hun huisbazen en waren als gevolg daarvan zwanger geraakt. Alleenstaande moeders werden in de 19e eeuw als een schande beschouwd. De heer des huizes gooide hen het huis uit en niemand gaf hen nog werk. Bijgevolg brachten velen hun kinderen ergens verborgen ter wereld en doodden ze nadien. Als dit bekend werd, belandden ze in de gevangenis voor kindermoord. Zelfs na de gevangenis waren er nauwelijks vooruitzichten voor deze vrouwen. Zij waren door hun familie verstoten, zij hadden hun burgerrechten verloren: zij mochten niet trouwen, zij mochten niet werken. Hoe moesten ze dan leven?

De eerste Dominicaan van Bethanië

Een van de gevangenen, Angelique J. genaamd, kwam in die tijd bij pater Lataste en was zonder enige hoop. Ze vertelde Vader Lataste dat ze hem daarbuiten niet meer zou zien omdat ze dood zou zijn. Dat zou tenslotte haar beste vooruitzicht zijn geweest. Zij zei dat veel vrouwen die water waren gaan halen in de put, nooit meer waren teruggekomen. Mensen spraken niet over deze vrouwen in de gevangenis, maar ze bestonden. Het zou hetzelfde zijn met haar. Vader Lataste neemt de verklaring van de vrouw zeer ter harte en vraagt haar verschillende malen het niet te doen. "Ik beloof je te helpen," zei hij toen. Angelique J. antwoordde, nog steeds vol hopeloosheid, dat zij hem eraan zou herinneren. Later, in de kronieken van Bethanië, leest men dat Angelique J. de eerste ex-gevangene was die pater Lataste liet kleden in het klooster van de Zusters Dominicanessen van Bethanië. Vanaf dat moment droeg ze de naam Zuster Noël.

"Zelfs als dat de enige vrouw was geweest die hij had gekleed, zou Bethanië het waard zijn geweest," werd gezegd bij de zaligverklaring van pater Lataste.

Sinds zijn zaligverklaring in 2012 is er ook een nieuw beeld van hem te vinden naast het altaar in de doopkerk van pater Lataste. In zijn handen houdt hij een huis waar Bethanië op staat: Dit toont ons nog eens duidelijk het begin van onze Zusters Dominicanessen van Bethanië.

Plaats een reactie

%d Bloggers vinden het leuk: