Opgaven van de Dominicanessen van Bethanië

De eerste opgave van de zusters Dominicanessen van Bethanië is het gemeenschapsleven. We zijn ingretreden om elkaar als zusters te ontmoeten, om ons leven met elkaar te delen en om samen te ontdekken wie God voor ons is, waartoe hij ons in staat stelt en waarheen hij ons stuurt.

Leven delen

Het is niet altijd gemakkelijk om alle verschillende ideeën samen te brengen, maar dat kan ook heel verrijkend zijn. Vaak komt er iets totaal nieuws uit voort. Iets waar niemand eerder aan gedacht had, maar waar iedereen zich in kan vinden.

Daar voelen we iets van de Geest van God, die liefde is en iets nieuws schept, die grenzen neerhaalt en leven doet opborrelen.

Opgaven van de Dominicanessen van Bethanië

We kunnen en willen zulke ervaringen niet voor onszelf houden. We willen ze met veel mensen delen. Waar en hoe hangt sterk af van de interesses en talenten van het individu, de beschikbare capaciteiten in een specifieke gemeenschap en de behoeften van de maatschappij waarin wij momenteel leven. We werden bekend door onze Bethanië Kinderdorpen. Vandaag werken de zusters Dominicanessen van Bethanië op verschillende terreinen: als pastoraal werksters, opvoedsters, musici, bemiddelaars, bejaardenverzorgers, in huis en tuin, enz, enz.

Wij definiëren onszelf minder door een specifieke opgave dan door de houding waarin wij onze respectievelijke taken uitvoeren. 

Opgaven van de Dominicanessen van Bethanië

Onze houding

  • In schuld een kans zien
  • Nooit iemand opgeven 
  • Betrouwbare relaties aangaan
  • Onmacht in solidariteit uithouden
  • Ook onconventionele paden bewandelen
%d Bloggers vinden het leuk: