17 april 2019

Dag 37: Zien

Jezus nam de blinde bij de hand, leidde hem buiten het dorp, deed speeksel op zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem, [...].
16 april 2019

Dag 36: Gedachten

In die dagen waren de discipelen vergeten brood mee te nemen bij hun vertrek. Zo praktisch kunnen de dingen in het Evangelie soms zijn! Maar Jezus waarschuwde hen: Pas op [...]
15 april 2019

Dag 35: Irrationeel

Toen nam Maria een pond echte, kostbare nardusolie, zalfde Jezus' voeten en droogde ze af met haar haar. Joh 12, 3 vrouwen! Altijd die uitbundige sentimenten. [...]
14 april 2019

Palmzondag

Palmzondag is altijd mooi hier in het kinderdorp. Er gebeurt veel tijdens de mis! Van tevoren maken de kinderen palmpaasstokken, kleurrijk versierd [...].
13 april 2019

Dag 34: één voor allen

Kajafas zei tot de Hoge Raad: Het is beter voor u dat één man sterft voor het volk dan dat het hele volk omkomt. vgl. [...].
12 april 2019

Dag 33: de werken van de Vader

Jezus' prediking was schandalig. Veel vrome Joden namen er aanstoot aan en wilden hem stenigen wegens godslastering. Hij antwoordde: Geloof tenminste de werken [die ik predik in de naam van [...]
11 april 2019

Dag 32: het juiste moment

Toen pakten ze stenen om naar hem te gooien. Maar Jezus verborg zich en verliet de tempel. Joh 8, 59 Niet zo. Na een [...]
10 april 2019

Dag 31: Verblijf

Jezus zei: Als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie echt mijn discipelen. Joh 8, 31 Heer, help me te blijven. Mijn wereld is vaak zo [...]
9 april 2019

Dag 30: business as usual

Langzamerhand komt het heel dicht bij de feestdagen. In de liturgie wordt het somberder, de teksten worden cryptischer, maar in het dagelijks leven verloopt alles normaal. [...]