1 december 2019

Zuster begint de adventstijd

Is het echt al de eerste Advent? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben er dit jaar een beetje in gestruikeld. Toch vieren we onze [...]
24 december 2017

Dominicaanse Advent 24

Als mensen veel van elkaar houden, zijn ze geneigd hun kleren met elkaar te ruilen. God nam ons kleed aan zodat Hij werkelijk, daadwerkelijk en wezenlijk mens kon zijn [...].
23 december 2017

Dominicaanse Advent 23

Alleen dan is de wil van de mens immuun voor de zonde, wanneer zijn geest immuun is voor onwetendheid en dwaling. Thomas van Aquino Summa contra Gentiles [...]
22 december 2017

Dominicaanse Advent 22

Alleen dan, als je je volledig inzet voor de zaak van de mens (die God zojuist in Jezus tot de zijne heeft gemaakt), of je [...]
21 december 2017

Dominicaanse Advent 21

God wordt geëerd door te zwijgen, niet omdat we niets van hem zouden kunnen zeggen of niets weten, maar omdat we beseffen dat we verre van [...]
20 december 2017

Dominicaanse Advent 20

We zijn er thuis en we horen er thuis, waar we ontdekken dat we sterker zijn dan we dachten en zwakker dan we wilden toegeven. [...]
19 december 2017

Dominicaanse Advent 19

Wie de waarheid zoekt, zal ook troost vinden. Maar wie eerst troost zoekt, vindt alleen maar luchtkastelen. Rochus Spiecker geciteerd in G. Bramlage, Dom.Wegbegleitung, p.43.
18 december 2017

Dominicaanse Advent 18

Het doel van onze studies is niet alleen het verspreiden van informatie, maar het realiseren van de geboorte van Christus in onze wereld. Onze studies zijn niet zo [...]
17 december 2017

Dominicaanse Advent 17

Onze studie, aandacht voor het Woord van God, moet de bronnen vrijmaken van onze vruchtbaarheid bij het brengen van Christus in onze wereld. Te midden van een wereld die vaak [...]