13 december 2017

Dominicaanse Advent 13

Zij die zich met goddelijke dingen bezighouden, worden naar hun evenbeeld omgevormd. Albertus de Grote geciteerd in: G.B., Dominicaans Gezelschap, Keulen 1993, p.12