1 november 2022
We hebben heiligen nodig

We hebben heiligen nodig

"We hebben heiligen nodig in jeans en sneakers. We hebben heiligen nodig die naar de bioscoop gaan, naar muziek luisteren en met hun vrienden wandelen." We tellen af naar [...]
31 oktober 2018

Halloween? Hallo?

Vandaag moest ik weer een schooldienst houden. Derde en vierde klas van een katholieke school, de ouderen ken ik al van vorig jaar, sommigen ook [...]
1 november 2016

Gegroet alle heiligen!

Paulus, door de wil van God apostel van Christus Jezus, aan de heiligen te Efeze... Zo begint de zogenaamde brief aan de Efeziërs, een van de vele brieven aan het einde van de nieuwe [...]
31 oktober 2015

All Hallow's Eve

Halloween is een vreemd feest. De oorspronkelijke "All Hallow's Eve" werd naar Amerika gebracht door de Ierse emigranten en kon [...]