19 april 2016

Antakya en andere oude steden

In deze dagen tussen Pasen en Pinksteren lezen wij elke dag de Handelingen van de Apostelen. Afgelopen vrijdag ging het bijvoorbeeld over de bekering van Saulus: hij vervolgde de [...]
24 februari 2016

Ik moet...

Een van de fundamentele menselijke behoeften (we zitten nog maar op het tweede niveau van de piramide van Maslow!) is orde. Nu is de ene of de andere [...]
22 juli 2015

Waarom huil je?

Vandaag vieren we Maria Magdalena, de beschermheilige van onze gemeenschap. Het evangelie van de feestdag is het paasverhaal uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, 11-18: Maria stond buiten [...]