1 maart 2017

Dit is vasten zoals ik het graag zie....

"Op Aswoensdag is alles voorbij" zingen de carnavalisten - en tegelijkertijd begint op Aswoensdag iets heel nieuws. Dat is maar goed ook, want zelfs degenen die [...]
22 december 2016

Adventstocht met Verlangen

In deze dagen zingen wij in de liturgie de zogenaamde "O-antifonen", prachtige eeuwenoude melodieën waarmee de komende Verlosser wordt bezongen. Vanavond, de volgende tekst [...]
17 december 2015

Uw licht komt - 17 december

Maranatha - kom, Heer Jezus! Zo baden de eerste christenen, die nog in nabije verwachting leefden. Zij geloofden dat Jezus zou terugkomen om de wereld te voltooien [...].