15 december 2015

Uw licht komt - 15 december

Toen Jezus een andere keer tot hen sprak, zei hij: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar [...]
12 december 2015

Uw licht komt - 12 december

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de enige Zoon van de Vader, vol van genade [...].
11 december 2015

Uw licht komt - 11 december

Er verscheen een man, zijn naam was John. Hij kwam als getuige om te getuigen van het licht, zodat allen door hem tot geloof zouden komen. [...]
10 december 2015

Uw licht komt - 10 december

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. In het begin was het bij God. Alles is via de [...]
8 december 2015

Uw licht komt - 8 december

Vandaag viert de katholieke kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Je kunt ervan denken wat je wilt. Maar voordat je je er druk over maakt, moet je [...]
7 december 2015

Uw licht komt - 7 december

Jezus zei tegen de mensen die waren gekomen om hem te horen: Je bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt kan [...]
26 november 2015

Verwachting

Momenteel zitten we in zekere zin "tussen de jaren". Afgelopen zondag vierden we het feest van Christus Koning, het laatste feest van het oude kerkelijk jaar. Aanstaande zondag [...]
19 november 2015

Vraag maar... over Jezus!

Vraag het de zuster, deel 18: Deze keer komt de vraag van een achtjarige jongen en zijn zuster. De twee zijn van het Joodse geloof, en ze willen graag [...]
17 november 2015

Dag van de toorn

In het weekend heb ik in twee concerten gezongen. Het was vreemd: terwijl wij koorzangers vrijdagavond na de generale repetitie vol prachtige muziek naar huis gingen [...]