22 december 2016

Adventstocht met Verlangen

In deze dagen zingen wij in de liturgie de zogenaamde "O-antifonen", prachtige eeuwenoude melodieën waarmee de komende Verlosser wordt bezongen. Vanavond, de volgende tekst [...]
8 december 2016

Advent Tour met Maria

Vandaag vieren we "De Onbevlekte Ontvangenis", een vaak verkeerd begrepen feest. Ik heb het er een beetje moeilijk mee, dus ik was best blij toen ik naar de kerk ging [...]
4 december 2016

Adventstocht met zwaard

"Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar een zwaard." - Dit zegt Jezus tegen zijn 12 discipelen aan het begin van zijn bediening, wanneer hij [...]
30 november 2016

Adventstocht met nederigheid

Gisteren had ik hier al geschreven dat we elkaar moeten dienen. s Avonds las een zuster het dankgebed: "Heer, onze God, uw [...]
29 november 2016

Adventstocht met bisschop

De adventstijd begint goed: de bisschop is er! Nee, niet Helmut deze. Hij is nog te vers. De visitatie van onze parochie [...]
4 augustus 2016

Pokémon - NOGO

"Mary help!" Zo bidden mijn oudere zussen graag. Ik weet niet waarom, maar Nintendo heeft het nu overgenomen. Nou, zoiets in ieder geval. Ze hebben het standbeeld van Maria [...]
21 mei 2016

Vraag maar... over het vrouwenpriesterschap

Vraag het de zuster, deel 26: Waarom mogen vrouwen geen (katholieke) priester worden? Mevrouw B., die dit vroeg, zei dat de vraag misschien [...]
15 mei 2016

Pinkstervernieuwing: Homilie

"Toen de dag van Pinksteren was aangebroken, was iedereen op dezelfde plaats. Plotseling kwam er een gebulder uit de hemel, als van een hevige storm, en [...]...
5 mei 2016

Hemelvaart

Ik geef toe: ik heb het moeilijk met het feest van vandaag "Hemelvaartsdag". Maar het is door en door Bijbels! Het Evangelie van Lucas eindigt met de [...]