31 januari 2017

Zus slaapt...

en is uit de lucht. Vriendelijke groeten aan allen die ook laag liggen en aan hen die al verkouden zijn - of het nog voor de boeg hebben.