21 mei 2018

Pinksteren oecumenisch

Pinkstermaandag is traditioneel een dag waarop de oecumene in onze gemeente (en niet alleen in de onze) bijzonder wordt gevierd. De Geest verenigt alle gelovigen, mensen [...]
17 september 2017

Raak de Luther!

Dat is het met vooroordelen: Eigenlijk zijn het altijd de anderen die ze hebben, is het niet? Maar dan ontdek je soms dat je [...]
6 november 2016

Zuster zingt

Ik kom net van een concert met "mijn" koor. Op de foto zingen de solisten met onze koorleider. Helaas kon ik het concert niet bijwonen [...].
30 oktober 2016

Luther vandaag

Paus Franciscus zei*: "Luther zette een grote stap toen hij het Woord van God in de handen van het volk legde. Ik ken de context van deze [...]
24 juni 2015

Jonah, ga naar Nineve!

Veel mensen over de hele wereld streven naar oecumene en interreligieuze dialoog. Dit is soms heel gemakkelijk en soms heel bewerkelijk, maar altijd [...]