1 november 2016

Gegroet alle heiligen!

Paulus, door de wil van God apostel van Christus Jezus, aan de heiligen te Efeze... Zo begint de zogenaamde brief aan de Efeziërs, een van de vele brieven aan het einde van de nieuwe [...]
9 augustus 2016

Waarheid en bedrog

Onlangs raakte ik op Facebook verzeild in een vreemde discussie: een vrouw klaagde erover dat haar pastoor haar verboden had de kerkdiensten bij te wonen. Ze was zo woedend hierover dat [...]