21 mei 2018

Pinksteren oecumenisch

Pinkstermaandag is traditioneel een dag waarop de oecumene in onze gemeente (en niet alleen in de onze) bijzonder wordt gevierd. De Geest verenigt alle gelovigen, mensen [...]
24 mei 2017

Groei

"Kind, vraag het niet, je begrijpt het toch nog niet!" Ik weet niet of je als kind ooit zo'n antwoord hebt gekregen. Misschien ben je [...]
17 mei 2016

Trouwens... Pinkstermaandag

Trouwens... Met Pinksteren vieren we de verjaardag van de Christelijke Kerk. Toen Jezus zijn discipelen had verlaten, zond hij hun de Heilige Geest, die hun kracht gaf [...]
15 mei 2016

Pinkstervernieuwing: Homilie

"Toen de dag van Pinksteren was aangebroken, was iedereen op dezelfde plaats. Plotseling kwam er een gebulder uit de hemel, als van een hevige storm, en [...]...
14 mei 2016

Pinksternoveen: Giften

"Er zijn vele gaven, maar slechts één Geest." - Dit is een van de mooiste uitspraken die de apostel Paulus volgens mij doet, in de eerste [...]
13 mei 2016

Pinkster Novena: Kom, Heilige Geest

Kom, Heilige Geest, gij Geest der waarheid die ons bevrijdt. Jij Geest van de storm die ons rusteloos maakt. U Geest van moed, die ons sterk maakt [...]
12 mei 2016

Pinksternoveen: penseel en kleur

Alles is Gods werk, daar ben ik vast van overtuigd. Het werk is slechts van ons in zoverre wij er onze kracht aan geven - als wij [...]
11 mei 2016

Pinkster Novena: Verlos ons

Bevrijd ons, Heilige Geest, van alle angst voor het vreemde en het onbekende. Bevrijd ons, Heilige Geest, van alle vooroordelen tegenover andere culturen. Bevrijd ons, Heilige Geest, van [...]
10 mei 2016

Pinksternoveen: Licht van God

Kom tot ons, jij Heilige Geest! Licht van God, dat liefde heet, schijn in de duisternis van onze wereld! U geeft rust aan hen die gehaast zijn, u tempert verhitte ruzies [...].