18 december 2017

Dominicaanse Advent 18

Het doel van onze studies is niet alleen het verspreiden van informatie, maar het realiseren van de geboorte van Christus in onze wereld. Onze studies zijn niet zo [...]
17 december 2017

Dominicaanse Advent 17

Onze studie, aandacht voor het Woord van God, moet de bronnen vrijmaken van onze vruchtbaarheid bij het brengen van Christus in onze wereld. Te midden van een wereld die vaak [...]
26 augustus 2016

150 jaar: aangekomen in de Orde

De Zusters Dominicanessen van Bethanië zijn een kleine gemeenschap. Ronduit klein. "Klein maar krachtig" komt in gedachten, of "kwaliteit in plaats van kwantiteit" - en er is zelfs [...]
28 februari 2016

Normaal religieus leven

Op dit moment ben ik op een conferentie, het Symposium voor Religieuze Theologie in Vallendar. Ongeveer 140 broeders en zusters uit verschillende gemeenschappen komen samen - voor lezingen, [...]