24 februari 2016

Ik moet...

Een van de fundamentele menselijke behoeften (we zitten nog maar op het tweede niveau van de piramide van Maslow!) is orde. Nu is de ene of de andere [...]