23 december 2017

Dominicaanse Advent 23

Alleen dan is de wil van de mens immuun voor de zonde, wanneer zijn geest immuun is voor onwetendheid en dwaling. Thomas van Aquino Summa contra Gentiles [...]
21 december 2017

Dominicaanse Advent 21

God wordt geëerd door te zwijgen, niet omdat we niets van hem zouden kunnen zeggen of niets weten, maar omdat we beseffen dat we verre van [...]
16 december 2017

Dominicaanse Advent 16

Geef mij, mijn Heer en God, begrip dat U kent; ijver die U zoekt; wijsheid die U vindt; gezelschap dat U behaagt; volharding die vol vertrouwen kijkt [...]
14 december 2017

Dominicaanse Advent 14

Licht worden voor anderen is belangrijker dan zelf in het licht zijn; daarom is het ook waar dat het meer is om weg te geven wat men in contemplatie ontvangt [...].
12 december 2017

Dominicaanse Advent 12

Alles wat ik heb geschreven is als stro vergeleken met de zichtbare waarheid van God. Thomas van Aquino geciteerd na: Gerfried Bramlage, Dominican Directions, Keulen 1993, [...].
1 december 2017

Dominicaanse Advent 1

De eerste deur van de adventskalender gaat vandaag ook open op onze blog - hoewel de advent eigenlijk pas zondag begint. 24 citaten van Dominicaanse zusters en [...]
10 juli 2015

Oh, Thomas!

Van nu af aan zal ik alleen in korte hoofdzinnen spreken. Ik zal vreemde woorden en moeilijke zinsconstructies vermijden. Mijn teksten zullen maximaal drie zinnen bevatten. Nou, misschien [...]