16 december 2017

Dominicaanse Advent 16

Geef mij, mijn Heer en God, begrip dat U kent; ijver die U zoekt; wijsheid die U vindt; gezelschap dat U behaagt; volharding die vol vertrouwen kijkt [...]