24 december 2017

Dominicaanse Advent 24

Als mensen veel van elkaar houden, zijn ze geneigd hun kleren met elkaar te ruilen. God nam ons kleed aan zodat Hij werkelijk, daadwerkelijk en wezenlijk mens kon zijn [...].
27 december 2016

Tussen de jaren

Eigenlijk wilde ik een klein beschouwend essay schrijven over de tijd "tussen de jaren", maar ik ben van gedachten veranderd. Een kort eerste onderzoek [...]
24 december 2016

Adventtocht (bijna) aan de finish

Toen collega's de afgelopen dagen geleidelijk afscheid namen van het kerstreces, zei er een: "Volgend jaar vallen kerstavond en de vierde zondag van de advent [...]
23 december 2016

Advent Tour met plaatskaartjes

We komen in de warme fase van het pre-kerstseizoen: gisteren hebben kinderdorpmoeder Marlene en ik de stoelen gereserveerd voor de kerstmis in onze kapel. Ik hou hiervan! [...]
11 december 2016

Adventstocht met vreugde

Vandaag is het "Gaudete" zondag. Gaudete: "Verheug je"! De leestekst is een passage uit de profeet Jesaja (hoofdstuk 35, 1-10): De woestijn en het droge land zullen [...]
11 januari 2016

Einde van het kerstseizoen

Gisteren vierden we het feest van de doop van de Heer. Wij herdenken de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan, en met dit feest [...]
25 december 2015

Jouw licht... is hier!

Jozef ging van Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem wordt genoemd, omdat hij van het huis en het geslacht van David was. Hij [...]
24 december 2015

Uw licht komt - Kerstavond

Vandaag is het Kerstmis. Wel, vanmorgen is er nog veel te doen en voor te bereiden, natuurlijk. Maar vanavond... In het verleden werd Kerstmis gevierd op de eerste feestdag. Er [...]
23 december 2015

Uw licht komt - 23 december

Ik hou van deze laatste dagen voor Kerstmis, wanneer de kerststallen in alle kerken en kapellen staan opgesteld. Op sommige plaatsen zijn ze al klaar, maar in [...]...