10 april 2019

Dag 31: Verblijf

Jezus zei: Als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie echt mijn discipelen. Joh 8, 31 Heer, help me te blijven. Mijn wereld is vaak zo [...]
12 december 2015

Uw licht komt - 12 december

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de enige Zoon van de Vader, vol van genade [...].