22 december 2022
Je kunt de kerk verlaten, maar het is eerst een gemeenschap van gebed...

Waarom ik het liefst de kerk zou verlaten....

Waarom ik de kerk zou willen verlaten... Ik ben boos en verdrietig en verloren. Zozeer zelfs dat ik de kerk zou willen verlaten [...].
1 november 2022
We hebben heiligen nodig

We hebben heiligen nodig

"We hebben heiligen nodig in jeans en sneakers. We hebben heiligen nodig die naar de bioscoop gaan, naar muziek luisteren en met hun vrienden wandelen." We tellen af naar [...]
16 augustus 2019

Magnificat II: Bevrijd?

Gisteren schreef ik over het Magnificat, de "Decaloog van Maria". Het maakte me opnieuw duidelijk hoezeer het christendom een religie is van [...].
15 augustus 2019

Magnificat

Vanmorgen hoorde ik een preek die me een verrassend nieuw perspectief gaf op onze religie. Na 20 jaar als beroepskatholiek, is zoiets zeldzaam [...].
21 april 2019

Helemaal nieuw!

De Heer is opgestaan! Hij was dood, maar Gods liefde was sterker dan de haat en het geweld van mensen. Hij verscheen aan de vrouwen die [...]
15 april 2019

Dag 35: Irrationeel

Toen nam Maria een pond echte, kostbare nardusolie, zalfde Jezus' voeten en droogde ze af met haar haar. Joh 12, 3 vrouwen! Altijd die uitbundige sentimenten. [...]
13 april 2019

Dag 34: één voor allen

Kajafas zei tot de Hoge Raad: Het is beter voor u dat één man sterft voor het volk dan dat het hele volk omkomt. vgl. [...].
23 maart 2019

Dag 16: Twee broers

Toen we laatst de kinderen van de eerste communie voorbereidden op de biecht, lazen we de gelijkenis van de barmhartige vader. Eerder lazen we "De parabel van de verloren zoon" [...].
17 maart 2019

2e zondag in de veertigdagentijd: Stralen

"Dat was leuk!" Het jongetje straalt naar me. Een voor een komen ze door de kerk marcheren, de meesten trots en blij, sommigen [...]