15 december 2015

Uw licht komt - 15 december

Toen Jezus een andere keer tot hen sprak, zei hij: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar [...]
14 december 2015

Uw licht komt - 14 december

Vanmiddag hebben we een bijzondere bezoeker in onze klooster- en kinderdorpskapel: de scouts komen ons "het vredeslicht van Bethlehem" brengen. Ik weet niet precies hoe [...]
12 december 2015

Uw licht komt - 12 december

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de enige Zoon van de Vader, vol van genade [...].
11 december 2015

Uw licht komt - 11 december

Er verscheen een man, zijn naam was John. Hij kwam als getuige om te getuigen van het licht, zodat allen door hem tot geloof zouden komen. [...]
10 december 2015

Uw licht komt - 10 december

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. In het begin was het bij God. Alles is via de [...]
9 december 2015

Uw licht komt - 9 december

Toen het kind werd geboren dat later "Johannes de Doper" zou worden genoemd, werd zijn vader Zacharia vervuld met de Heilige Geest en begon hij profetisch [...]
7 december 2015

Uw licht komt - 7 december

Jezus zei tegen de mensen die waren gekomen om hem te horen: Je bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt kan [...]
2 december 2015

Uw licht komt - 2 december

Kaars, jij prachtig symbool van ons leven, dat opbrandt voor anderen en maar één ding verlangt van de Schepper, dat zijn geschenk niet tevergeefs mag blijven, [...].
1 december 2015

Uw licht komt - 1 december

Het is zo donker! Waar ik ook kijk, er is niets dan ellende, nood, wanhoop, afschuw, onrecht... Wat moet ik doen? Wat moet ik doen tegen de oorlog in [...]